Amakenga y’umugenzuzi : RAB yishyuye imbuto imaze imyaka ine itanzwe

 

Hari byinshi umugenzuzi mukuru w’imari ya Leta adashira amakenga mu kigo RAB, cyane ku mitangire y’inyongeramusaruro. Raporo ye ya 2019 igaruka kuri gahunda yo gutanga imbuto n’ifumbire: gutanga ibituzuye uko byasabwe, kubikereza, bidapimye ubuziranenge, ……no kwishyura. Hari aho abagenzuzi bakeka ko RAB yagiye yishyura birenze rimwe.

Amabwiriza ya 2016 yavugaga ko uwazanye inyongeramusaruro yishyurwa 60% akimara kuzigeza mu bubiko bw’abashinzwe kuzigeza ku bahinzi (agro-dealers), andi 40% akayahabwa nyuma y’uko zigejejewe ku muhinzi.

Ariko muri 2019, ikigo RAB kishyuye Tubura amafaranga 385,271,002 ku nyongeramusaruro zatanzwe 2015, abagenzuzi bagira impungenge ko aya mafaranga yaba yari atanzwe bwa kabiri, nyuma y’imyaka ine yose.

Ariya mafaranga yishyuwe Tubura (One-Acre-Fund) mu 2019, angana na 100% ya fagitire yatanzwe, ku nyongeramusaruro za 2015.

Nyamara nta nyandiko n’imwe ihamya ko 60% atari yaratanzwe cyangwa agomba kwishyurwa. Abagenzuzi bahise bagira impungenge ko aya mafaranga yaba yarishyuwe kabiri cyangwa akishyurwa mu buryo bunyuranije n’amategeko.

Ikindi noneho, ntibisanzwe kwishyura 100% ibintu bimaze imyaka ine (4) kuko nibura 60% yo yagombaga kuba yarishyuwe imbuto ikigezwa mu bubiko bw’abashinzwe kuyigeza ku bahinzi.

Amakenga ku iyishyurwa ry’ibimaze imyaka ibiri bitanzwe

RAB yanyuranije n’amabwiriza Nº 1299/11.30 yo kuwa 11 Nyakanga 2018 avuga ko kwishyura bitakarengeje iminsi 75 ibintu bigejejwe mu bubiko.

Mu ngingo (d) y’agace 11.3.2 bagira bati, “ubusabe bwo kwishyurwa bugomba kuba bugizwe n’inyandiko ya rwiyemezamirimo igaragaza ko ibintu yabigejeje aho bijya, isinyweho na Gitifu w’umurenge. Iyi isubizwa rwiyemezamirimo mu gihe kitarenze iminsi 30 atanze ibintu, nawe agahita akora fagitire akayiha akarere kakayigenzura, kakamwishyura bitarenze iminsi 45 kayibonye”.

Siko byagenze, abagenzuzi basanze hari fagitire zishyuwe nyuma y’imyaka ibiri, ariko gutinda kwishyurwa kwazo bidasobanutse.

Ubuyobozi bwa RAB ntibwabashije kwerekana icyatumye butinda kwishyura, hagati y’iminsi 524 na 811 uhereye igihe inyongeramusaruro zatangiwe.

Noneho hari n’aho bishyuraga rwiyemezamirimo bagendeye ku nyandiko zitasinywe n’impande zose ziteganywa n’amabwiriza.

Ibi nabyo bitera amakenga abagenzuzi, ko niba nta kigaragaza impamvu iyishyurwa ritakorewe igihe, “wasanga ryarakozwe kabiri, kandi kwishyura ibimaze imyaka ibiri byarakoreshejwe, nta gihamya y’uko byagejejwe ku babishinzwe byuzuye”.

Gutanga imbuto zidapimwe ubwiza n’ubuziranenge

Tariki ya 1 Nyakanga 2018, RAB yagiranye amasezerano n’abinjiza imbuto mu Rwanda. Ingingo ya 7 y’ayo masezerano ivuga ko ‘imbuto igomba kuba ari nziza’, igezwa mu Rwanda igapimwa ubuziranenge hakanarebwa niba ijyanye n’ubutaka bw’aho izaterwa. Imbuto itangwa igomba kuba ari umwimerere, itamunzwe, ishobora guterwa ikamera kandi nta burwayi ifite.

Mu gihe cy’igenzura rero, RAB ntiyabashije kwerekana inyandiko zerekana ko imbuto yatanzwe yapimwe; kandi yaratwaye miliyari esheshatu (6,479,648,728).

Abagenzuzi bati, “ntaho wahera wemeza ko iyi mbuto yatanzwe yapimwe ubuziranenge, hashobora kuba haraguzwe impute mbi, imunzwe cyangwa irwaye RAB itabizi”.

Ikindi iki kigo ni uko kitarabasha kwesa umuhigo wo gutanga imbuto zatuburiwe mu Rwanda, uko byanzuwe mu mwiherero wa 2018. Umwanzuro wa 8 wagiraga uti, “kwihutira gushaka abatubuzi b’imbuto mu Rwanda, ku buryo mu myaka itatu gusa, imbuto zose zizaba zituruka mu Rwanda”.

Magingo aya imbuto ituburirwa mu Rwanda ntirenga 31%. Iyi nenge ntizatuma hagerwaho intego yo kwigira igihugu kihaye, y’uko mu 2021 nta mbuto yazaba igitumizwa hanze.

Karegeya Omar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *