Itangazo ryo guhindura amazina

Turamenyesha ko uwitwa HARERIMANA xxx mwene Nnyamunanage na Nyirambonimpaye, utuye mu Mudugudu wa Kaboneye, Akagari ka Rurara, Umurenge wa Mushonyi, Akarere ka Rutsiro, mu Ntara y’Iburengerazuba wanditse asaba uburenganzira bwo guhinduza amazina asanganywe ariyo HARERIMANA xxx, akitwa HARERIMANA Enock mu gitabo cy’irangamimerere. Impamvu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *